Primăria Mica județul Mureș

BINE ATI VENIT PE PAGINA COMUNEI MICA Comuna Mica(Mikefalva în maghiară,Nickelsdorf în germană) este situată în partea de sud-vest al judeţului Mureş,în Podişul Târnavei Mici,de-a lungul râului Târnava-Mică.Râul Târnava-Mică traversează comuna pe o lungime de aproximativ 5 km. Clima continentală, tipică pentru zone deluroase, se caracterizează prin veri calde şi ierni reci, cu o temperatură medie anuală de + 8,7 0C, luna cea mai rece fiind ianuarie, cu temperatura medie de - 4,3 0C, iar cea mai caldă lună este iulie cu temperatura medie de 19,4 0C Suprafaţa totală a comunei Mica este de 6390,20 ha,din care intravilan 334,22 ha,iar în extravilan 6055,98 ha.După categoria de folosinţă se prezintă astfel: Teren arabil 3265 ha Teren forestier 1071,75 ha Păşuni 1272,06 Fâneţe 306 ha Alte suprafeţe 475,39 ha Localităţile componente ale comunei Mica sunt următoarele sate: • Mica – sat reşedinţă de comună • Abuş • Căpâlna de sus • Ceuaş • Deaj • Hărănglab • Şomoştelnic Distanţele între localitatea Mica,reşedinţă de comună si satele componente sunt următoarele: • Mica – Abuş - 2 km • Mica – Deaj - 4 km • Mica – Hărănglab - 9 km • Mica – Ceuaş - 4 km • Mica – Capâlna de sus - 1 km • Mica - Şomoştelnic - 5 km Comuna Mica se învecinează cu comunele:Băgaciu,Găneşti,Ogra,Sânpaul,Suplac,Bahnea şi cu oraşul Ungheni. În ceea ce priveşte atestarea documentară şi istoricul comunei Mica,se constată faptul că prima atestare documentară a localităţii Mica( sat reşedinţă de comună) datează din anul 1332 sub numele de villa Nycolay,în documentele din anul 1392 apare sub denumirea de Mykefalva.Originea denumirii localităţii Mica provine din numele vechi maghiar Mike. Dintre proprietarii satului amintim familiile: Mikefalvi (Mike-fi)/Középfalvi/Kápolnai,mocsi Miske-fi/Miskei/Mocsi/Macsi,madarasi Székely,Sztrigyi, Szengyeli,Kórógyi,héderfájai Lőkős-fi (Lőkős,Lőkes),harinnai Farkas,csesztvei (héderfái) Barlabási,familia Keresztes si familia hilibi Gál. Satele aparţinătoare comunei sunt atestate documentar după cum urmează: 1301- Ceuaş,Deaj,Hărănglab;1316-Abuş,1332 –Căpâlna de sus,1438-Şomoştelnic.

Știri recente

Finanțări culte religioase 2019

Adaugat la 18 iulie 2019
Nr. 5178 / 18.07.2019 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind acordarea unor forme de sprijin de la bugetul loc...

Anunț organizare examen de promovare în clasă

Adaugat la 01 iulie 2019
ANUNŢ UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica nr.56, judeţul Mureş, organizează ex...

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

Adaugat la 23 aprilie 2019
ANUNȚ În conformitate cu prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfă...

Anunț organizare licitație publică în vederea închirierii unor suprafețe de pajiști

Adaugat la 01 aprilie 2019
ANUNŢ Organizare licitaţie publică în vederea închirierii suprafeţei de 579 ha pajişti, proprietatea...