Primăria Mica județul Mureș

Dispoziția primarului privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral