Primăria Mica județul Mureș

Hotărârea nr.10/2020 privind înregistrarea la Biroul Electoral de Circumscripție nr.66 Mica a candidaturilor înscrise pe lista de candidați pentru funcția de consilier local depuse de PARTIDUL UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA