Primăria Mica județul Mureș

Hotărârea nr.6/2020 privind înregistrarea la Biroul Electoral de Circumscripție nr.66 Mica a propunerii de candidatură depuse de domnul SZEKELY LADISLAU, candidat independent pentru funcția de PRIMAR al comunei MICA