Primăria Mica județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2019)

04/03/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Construire dispensar medical”

27/02/2019 Aprobarea statului de funcții și a numărului de posturi de asistenți personali pentru anul 2019

27/02/2019 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

27/02/2019 Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor reprezentând servicii de telefonie mobilă

27/02/2019 Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea UAT Comuna Mica

27/02/2019 Aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2018

27/02/2019 Aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Mica pentru anul școlar 2019-2020

27/02/2019 Alegerea președintelui de ședință

21/01/2019 Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția Construire dispensar medical,localitatea Mica

21/01/2019 Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire dispensar medical,localitatea Mica,aprobați prin HCL nr.15/2017, modificată prin HCL nr.74/2017 și HCL nr.2/2018

09/01/2019 Aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019

09/01/2019 Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcționare

09/01/2019 Utilizarea unor sume din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea funcționare