Anunț ședință de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare