Primăria Mica județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

27/11/2019 Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului d

27/11/2019 Avizarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș și a încheierii acestuia, între ADI Ecolect Mureș și diferite organizații de preluare a r

27/11/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru restul de executat ai obiectivului de investiții Casă mortuară, localitatea Ceuaș

27/11/2019 Rectificarea bugetului local pe anul 2019

27/11/2019 Modificarea statului de funcții și a numărului de posturi de asistenți personali

27/11/2019 Compensarea chiriei datorate cu contravaloarea lucrărilor de reparații

27/11/2019 Aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Mica,administrat de Ocolul Silvic Luduș și a modului de valorificare a acesteia

27/11/2019 Aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Mica,administrat de Ocolul Silvic Târnăveni și a modului de valorificare a acesteia

27/11/2019 Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2019 prin dispoziția primarului nr.526/11.10.2019

27/11/2019 Alegerea președintelui de ședință