Primăria Mica județul Mureș

Acte și formulare

  • Cerere-tip pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției