Primăria Mica județul Mureș

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.22/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș