Primăria Mica județul Mureș

Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale”

Nr. 1741 din 18.03.2020

ANUNŢ

                   În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aducem la cunoştinţă publică initierea :

                   Proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

                   Referatul de aprobare, textul complet al proiectului de hotărâre este anexat prezentului anunţ.

                   Persoanele fizice şi juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse până la data de 20 aprilie 2020  la registratura Primăriei comunei Mica sau prin e-mail: mica@cjmures.ro .

                    PRIMAR                                                               SECRETAR General

             Szekely Ladislau                                                          Kertesz Istvan Andras