Primăria Mica județul Mureș

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietatea publică a comunei Mica, în vederea amplasării unui punct de lansare a rachetelor antigrindină

Nr. 1553 din 05.03.2019

 

 

 

ANUNŢ

                   În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aducem la cunoştinţă publică initierea :

                  Proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietatea publică a comunei Mica, în vederea amplasării unui punct de lansare a rachetelor antigrindină

                   Expunerea de motive, textul complet al proiectului de hotărâre este anexat prezentului anunţ.

                   Persoanele fizice şi juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse până la data de 8 aprilie 2019  la registratura Primăriei comunei Mica sau prin e-mail: mica@cjmures.ro .