Primăria Mica județul Mureș

Stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA  MICA

Nr. 1817 din 30.03.2016

 

 

 

ANUNŢ

 

 

 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,aducem la cunoştinţă publică initierea :

  Proiectului de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență,altele decât cele datorate calamităților naturale,incendiilor,accidentelor,în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările și completările ulterioare.

  Expunerea de motive,textul complet al proiectului de hotărâre este anexat prezentului anunţ.

  Persoanele fizice şi juridice interesate pot depune în scris propuneri,sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat.Propunerile,sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse până la data de 29 aprilie 2016  la registratura Primăriei comunei Mica.

 

 

 

 

  PRIMAR     SECRETAR

   Szekely Ladislau     Kertesz Istvan Andras