Primăria Mica județul Mureș

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale la data de 30.09.2019

Nr. 6611 din 07.10.2019

 

 

PUBLICAȚIE

privind transparența veniturilor salariale 

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR SALARIALE

la data de 30 septembrie 2019

 

            În conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,

           Primăria comunei Mica publică lista funcțiilor publice din cadrul autorității și veniturile salariale de care beneficiază personalul încadrat, la data de 30 septembrie 2019.

          Prezenta publicație se afișează la sediul primăriei și pe pagina proprie de internet.

PRIMAR                                                                                            SECRETAR

SZEKELY Ladislau                                                                         KERTESZ Istvan Andras