Primăria Mica județul Mureș

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale la data de 31.03.2019

PUBLICAȚIE

privind transparența veniturilor salariale 

LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR SALARIALE

la data de 31 martie 2019

 

            În conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,

           Primăria comunei Mica publică lista funcțiilor publice din cadrul autorității și veniturile salariale de care beneficiază personalul încadrat, la data de 31 martie 2019.

          Prezenta publicație se afișează la sediul primăriei și pe pagina proprie de internet.