Primăria Mica județul Mureș

Anunț achizitie directă - Dotări mobilier aferente proiectului ”Dotarea căminelor culturale din satele Mica, Ceuaș, Hărănglab”