Primăria Mica județul Mureș

Anunț achizitie directă - Suport mobil haine aferente proiectului ”Dotarea căminelor culturale din satele Mica, Ceuaș, Hărănglab”