Primăria Mica județul Mureș

Anunț - acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

ANUNȚ

privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

Începând de marți, 1 septembrie 2020 până miercuri, 9 septembrie 2020, Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Mica primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale  pe suport electronic pentru sprijin educational, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.133/2020.

Beneficiarii programului. Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

- să aibă domiciliul/reședința în comuna Mica;

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

- actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);

- documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

- certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);

- dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

- certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

- certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

- actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

- cererea tip  poate fi descărcată și de pe site-ul Primăriei comunei Mica, www.primaria-mica.ro la secțiunea Anunțuri.

Depunerea cererilor. Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 1 septembrie – 9 septembrie 2020, la sediul Primăriei comunei Mica sau poate fi transmisă electronic la următoarea adresă de e-mail: mica@cjmures.ro    

Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 și  beneficiarii  alocației pentru susținerea familiei conform Legii nr.277/2010 care sunt deja în evidențele Compartimentului de asistență socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.