Primăria Mica județul Mureș

Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer

ANUNŢ

 

               UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului de:

  1. Șofer buldoexcavator, treapta II, - pe perioadă nedeterminată.

                Condițiile generale sunt cele prevăzute de art.3 din anexa la HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

               Condiții specifice:

-       studii generale sau medii;

-       vechime în muncă minimum 2 ani

-       permis de conducere categoria B

-       specializare – certificat de pregătire profesională pentru buldoexcavatorist sau pentru maşini de terasament.

              Data organizării concursului: proba scrisă: 8 ianuarie 2019 ora 10.00, proba practică 8 ianuarie 2019, ora 14.00 și interviu : 10 ianuarie 2019 ora.10.00.

              Candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

              Bibliografia si relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Mica sau la nr. telefon 0265-454112, email mica@cjmures.ro. Persoana de contact Orban Simona-Alina – consilier.