Primăria Mica județul Mureș

Anunț declarare în registrul agricol