Primăria Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs de recrutare

 

ANUNŢ

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului de:

  1. Referent  – clasa III, grad pofesional asistent – în cadrul Compartimentului asistență socială.

                    Data organizării concursului: proba scrisă: 14 ianuarie 2019 ora 10.00 și interviu : 16 ianuarie 2019 ora.10.00.

                  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Mica, judeţul Mureş.

                Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

               Condiţiile de participare la concurs: 

-       Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-       condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la

concursul de recrutare: minim 6 luni.

              Bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mica.

               Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Mica sau la nr. telefon 0265-454112, email mica@cjmures.ro. Persoana de contact Orban Simona-Alina – consilier.