Primăria Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

   Anunț concurs pentru post contractual

 

       Primăria comunei Mica, cu sediul în Mica nr.56, județul Mureș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

· Muncitor necalificat - post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – studii generale;

- vechime în muncă – nu se solicită

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-  proba practică în data de 25.10.2021, ora 10.00, la sediul instituției; 

-  proba interviu în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: Șușu Ștefana-Ioana, telefon 0265 454112, email mica@cjmures.ro sau la sediul instituției.