Primăria Mica județul Mureș

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer microbuz

Anunț concurs pentru post contractual

 

Primăria comunei Mica, cu sediul în Mica nr.56, județul Mureș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

· Șofer microbuz școlar - post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor – studii generale sau medii;

- vechime în muncă minimum 2 ani;

- permis de conducere categoria B și D

- atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate

- aviz psihologic de la cabinet autorizat

- fișa medicală

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- proba scrisă  în data de 09.06.2021, ora 10.00, la sediul instituției;            

- proba practică în data de 09.06.2021, ora 13.00, la sediul instituției; 

- proba interviu în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției.

Informații suplimentare și bibliografia pot fi obținute pe site-ul autorității, www.primaria-mica.ro, secțiunea Anunțuri, la telefon 0265 454112, email mica@cjmures.ro sau la sediul instituției.

Persoană de contact: Șușu Ștefana-Ioana