Primăria Mica județul Mureș

Anunț organizare examen de promovare în clasă

ANUNŢ

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, judeţul Mureş, organizează examen de promovare în clasă la care pot participa funcționarii publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, studii universitare de licență sau o formă de învățământ  superior de scurtă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității.

                       Examenul de promovare în clasă, proba scrisă, va avea loc în data de 17 iulie 2019, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Mica.

                     Funcționarii publici care îndeplinesc condițiile legale șii care doresc participarea la examenul de promovare trebuie să prezinte diploma de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior, precum și o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, în termen de 5 zile de la data afișării prezentului anunț.

                        Bibliografia de examen:

                        -este cea anexată.