Primăria Mica județul Mureș

Anunț organizare licitație publică în vederea închirierii unor suprafețe de pajiști

ANUNŢ

Organizare licitaţie publică în vederea închirierii suprafeţei de 579 ha

 pajişti, proprietatea publică al comunei Mica

 

                În conformitate cu prevederile HCL nr.14/27.03.2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 579 ha pajisti, proprietatea publică a comunei Mica, UAT Comuna Mica organizează licitaţie publică pentru închirierea suprafeţei totale de 579 ha  pajişti proprietatea publică a comunei.

Licitatia publică  se va desfăsura în data de 15 aprilie 2019  ora 10.00 la sediul Primariei Mica.

Inscrierea la licitatie se va face până în data de  12 aprilie 2019  ora 12.00, la sediul Primariei Mica,  nr. 56.

 Condiţiile de participare, precum si actele necesare sunt cele prevăzute în caietul de sarcini anexa la HCL nr.14/27.03.2019.

Ofertantii vor depune la sediul Primariei Mica urmatoarele documente:

-  cerere pentru inchirierea terenul licitat cu pretul oferit pe ha/l an.

-   Copie act de identitate pentru persoana fizice, copie a statutului si a Certificatului Unic de inregistrare pentru personae juridice sau forme asociative care fac dovada inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si care au obiect de activitate “Cresterea animalelor” sau “Activitati in ferme mixte ( cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)”

-  Procura autentificata la notar in cazul in care ofertantul participa la licitatie prin reprezentant

-  Adeverinta de la Registrul agricol al comunei Mica cu numarul de animale inscrise

-  Adeverinta de la medicul veterinar privind starea de sanatate a animalelor

-  Dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor (RNE)

-  Dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor (certificat fiscal)

-  Dovada achitarii taxei de participare cat si a garantiei de participare

           Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei Mica sau la numărul de telefon 0265/454112.