Primăria Mica județul Mureș

Anunț privind depunerea documentelor în vederea validării mandatelor de consilier local

 

ÎN ATENȚIA

CONSILIERILOR LOCALI DECLARAȚI ALEȘI

în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020

 

            Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.114 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 15 zile de la data desfășurării alegerilor, consilierii locali declarați aleși au obligația transmiterii către secretarul general al unității administrativ- teritoriale a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.114 alin. (2) lit. a) -e) , și anume:

a) are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;

b) nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

c) nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanței judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești, după caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condițiile legii;

e) nu a renunțat la mandat, în condițiile art. 115;

Menționăm faptul că termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care secretarul general al unității administrativ-teritoriale transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziție înăuntrul acestui termen.

           Cu  consideratie,

SECRETAR General

KERTESZ Istvan Andras