Primăria Mica județul Mureș

Comunicat - Măsuri prevenire răspândire Coronavirus

 

COMUNICAT!!!

 

AVÂND ÎN VEDERE CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC ACTUAL, VĂ RUGĂM NU VĂ EXPUNEȚI INUTUL ȘI LIMITAȚI ORICE DEPLASARE ÎN AFARA DOMICILIULUI/GOSPODĂRIEI, CU EXCEPȚIA CELOR DE STRICTĂ NECESITATE!!!

 

În conformitate cu prevederile art.4 din  Ordonanța militară nr.2/21.03.2020 în intervalul orar 6,00-22,00 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

De asemenea, potrivit art.5 alin.1  ”În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.”