Primăria Mica județul Mureș

Finanțări culte religioase 2019

Nr. 5178 / 18.07.2019

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local al comunei Mica

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul 2019

            1. Autoritatea finanțatoare COMUNA MICA, cu sediul în localitatea Mica, nr.56, județul Mureș, CUI 4565245, anunță acordarea de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform OG nr.82/2001, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.125/2002 și HG nr.1470/2002, în anul fiscal 2019.

           2. Reglementări legale:

OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
HG 1470/2002  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
HCL nr.29/30.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Mica pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase  recunoscute din România.
          3. Sumele puse la dispoziție pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului local Mica nr.22/14.05.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Mica pe anul 2019, este de 10.000 lei.

        4. Calendarul pentru depunerea proiectelor, evaluarea și comunicarea rezultatelor:

           a) Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 18 iulie 2019- 19 august 2019, ora 10.00

           b) Selecționarea și evaluarea cererilor de finanțare: 19 august 2019 – 22 august 2019

           c) Comunicarea rezultatelor evaluării: 23 august 2019

            d) Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza comunei Mica, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanțare între autoritatea publică locală și unitatea de cult beneficiară.

           Informațiile privind condițiile de finanțare și procedura de selecție a cererilor de finanțare sunt prevăzute în Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Mica pentru unitățile de cult aparținând cultelor recunoscute din România, aprobat prin HCL nr.29/30.05.2016, publicat pe site-ul Primăriei comunei Mica  www.primaria-mica.ro (secțiunea Știri/Anunțuri, Finanțare culte religioase).

          Documentația pentru acordarea spijinului financiar se poate descărca de pe site-ul Primăriei comunei Mica www.primaria-mica.ro (secțiunea Știri/Anunțuri,Finanțare culte religioase).

         Solicitanții vor depune documentația prevăzută de Regulament, întocmită într-un singur exemplar, în limba română, la Registratura Primăriei comunei Mica, cu specificația ”Cerere sprijin financiar culte”, până la data de 19 august 2019,ora 10.00.

         Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar se va realiza de către Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, din cadrul Consiliului local al comunei Mica. Din partea executivului,se vor numi 3 persoane, prin dispoziția primarului, două cu drept de vot în cadrul procedurii de evaluare și selecționare a cererilor de sprijin financiar, iar o persoană fără drept de vot,va asigura secretariatul comisiei.

         Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Mica sau la numărul de telefon 0265 454112.

PRIMAR                                                                                               SECRETAR

SZEKELY Ladislau                                                                             KERTESZ Istvan Andras