Primăria Mica județul Mureș

Finanțări nerambursabile - sesiunea II, anul 2019 - Legea 350/2005

JUDEȚUL MUREȘ - UAT COMUNA MICA

Nr. 6118 / 09.09.2019

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local

al comunei Mica pe anul 2019 pentru activități nonprofit de interes local

-       Sesiunea a II-a  - 

 

            1. Autoritatea finanțatoare COMUNA MICA, cu sediul în localitatea Mica, nr.56, județul Mureș, CUI 4565245, tel. 0265 454112, fax. 0265 454033.

           2. Reglementări legale:

Ø  Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Ø  Hotărârea Consiliului local Mica nr.14/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comunei Mica alocate pentru activități nonprofit de interes local și stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanțări nerambursabile din bugetul local al Comunei Mica.

Ø  Hotărârea Consiliului local Mica nr.25/25.06.2019 pentru aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei Mica pentru anul 2019.

          3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Mica pe anul 2019, pentru activități nonprofit de interes local, sunt: sport

          4. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților nonprofit de interes local pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Local Mica nr.22/14.05.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Mica, pentru domeniul sport  este de 10.000 lei.

          5. Durata finanțării nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local:

          - anul 2019

          6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei comunei Mica www.primaria-mica.ro (secțiunea Știri/Anunțuri,Finanțari nerambursabile Legea nr.350/2005). Solicitanții vor depune documentația prevăzută de Regulament, întocmită în limba română, în plic sigilat, la Registratura Primăriei comunei Mica, fiind specificată denumirea beneficiarului, titlul proiectului, domeniul pentru care solicita finanțarea.

           Data limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30 septembrie 2019, ora 10.00.

          7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de selecționare și evaluare, constituită prin dispoziția primarului. în perioada 01.10.2019 – 02.10.2019

           8. Comisia de selecționare și evaluare va comunica la încheierea procedurii de evaluare și selecționare, în scris, solicitanților rezultatul selecției, precum și sumele propuse a fi alocate, pentru fiecare proiect în parte.

           9. Autoritatea finanțatoare, Comuna Mica, reduce termenul de depunere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 zile, conform art.20 alin.2 din Legea nr.350/2005. Reducerea termenului este justificată de necesitatea demarării proiectelor asociațiilor din domeniul sport de pe raza comunei Mica, care solicit finanțare de la bugetul local, întrucât programul anual de finanțare a fost aprobat în luna iunie 2019, iar prima sesiune de proiecte din luna august 2019 trebuie repetată. În aceste condiții nu este timp fizic până la sfârșitul anului să fie finalizate proiectele ce vor fi depuse. 

          10. Solicitanții vor depune documentația prevăzută în Regulament și în prezentul anunț de participare la Registratura Primăriei Comunei Mica, Mica nr.56, județul Mureș.

           Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Mica sau la numărul de telefon 0265 454112.