Primăria Mica județul Mureș

În atenția deținătorilor de suprafețe agricole - obligația respectării prevederilor art.15 alin.1 din Legea nr.383/2013 a apiculturii

 

                  În atenția

DEȚINĂTORIILOR DE SUPRAFEȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

           Prin prezenta atragem atenția deținătorilor de suprafețe agricole și silvice de pe raza comunei Mica cu privire la obligația respectării prevederilor art.15 alin.1 din Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare.

          Potrivit prevederilor art.15 alin.1 din Legea apiculturii nr.383/2013 ”pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole şi silvice pe care le deţin sunt obligaţi să anunţe, în scris, consiliile locale cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea produsului folosit.”, iar potrivir alin. 3 ”În cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de către deţinătorul de suprafeţe agricole şi silvice a prevederilor alin. (1), înregistrează mortalităţi la familiile de albine, consiliul local şi administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalităţii, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor şi stabilesc cuantumul despăgubirilor care se acordă apicultorului de către deţinătorii de suprafeţe agricole sau silvice, la valoarea de piaţă a familiilor de albine şi a producţiei de miere care ar fi trebuit obţinută în urma culesului.”

          Pentru a preîntâmpina producerea unor pagube, vă rugăm înștiințarea primăriei conform prevederilor legale mai sus citate

           Cu  consideratie,

 

PRIMAR                                                                                           SECRETAR  General

BERES Janos                                                                              KERTESZ Istvan Andras