Primăria Mica județul Mureș

Instituirea și administrarea TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

UAT COMUNA MICA

PRIMĂRIA

 

Anunţ

Având in vedere Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, aprobat la nivelul comunei Mica prin HCL nr 27/25.06.2019, aducem la cunoştinţa contribuabililor personae fizice si juridice următoarele:

Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare categorie distinct de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, este următorul:

-Taxa utilizatori casnici din mediul rural :  1,62 lei/pers/lună

-Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tonă

Declaraţii de impunere

Conform Capitolulului II.2 din Regulament, contribuabilii au obligaţia depunerii unei declaraţii în vederea calculării sumelor de plată pentru activitatea de salubrizare, în termen de maximum 6 luni de la data instituirii taxei.

Proprietarii imobilelor cu destinaţia locuinţă, personae fizice, vor plăti sumele aferente serviciilor de salubrizare conform evidenţei instituţiei, până la depunerea unei noi declaraţii -Declaratie model 01;

In ceea ce priveşte contribuabilii persoane juridice, aceştia sunt rugaţi să procedeze cât mai urgent posibil la depunerea declaraţiilor, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată,

In cazul nedepunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, obligaţia de plată va fi stabilită din oficiu de către fiecare UAT, fiind stabilite valori de corectie conform prevederilor legale in vigoare,

Termen de plată

31.03 pentr taxa aferenta lunilor ianuarie-iunie

30.09 pentru taxa aferentă lunilor iulie –decembrie

Notă:

Declaratiie de impunere model 01-04 se completează şi se depun la Impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Mica, nr.56