Primăria Mica județul Mureș

Raport anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Mica pe anul 2018